Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2018 roku.

Poniżej pełna lista ofert i przyznanych dotacji.