Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego właśnie ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali widowiskowo-sportowej”. Przetarg dotyczy budowy hali przy ul. Wojska Polskiego.

 

Zgodnie z dokumentacją przetargową oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, Referat Zamówień Publicznych, pokój 302 (III piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2018 r. do godz. 14.15 w Urzędzie Miejskim
w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, pok. 112 (I piętro).

 

Termin wykonania określono na 31 sierpnia 2020, przy czym wykonanie projektu budowlanego i złożenie pozwolenia na budowę w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy. Wykonanie robót budowlanych do 30 czerwca 2020r, a uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do dnia 31 sierpnia 2020r.

 

Zgodnie więc z planami Urzędu Miasta we wrześniu 2020 powinna już funkcjonować w Ostrowie Wielkopolskim nowa hala widowiskowo-sportowa.

Pełne informacje o przetargu ze specyfikacjami dostępne są TUTAJ.