Podczas dzisiejszej XLIV Sesji Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podjęto decyzje o przeznaczeniu środków na rozpoczęcie prac związanych z projektem budowy nowej hali przy ul. Wojska Polskiego. Środki te mają zostać przeznaczone na przygotowaniem programu funkcjonalno – użytkowego nowej hali. Po przygotowaniu przedmiotowego programu na kolejnych sesjach radni zdecydują o przeznaczeniu kolejnych środków na realizacje zadania, jakim będzie budowa nowej hali.


Zgodnie z przedstawionymi założeniami przez prezydent Beatę Klimek hala sportowa miałaby kosztować od 25 do 30 mln zł przy uwzględnieniu 20-procentowego wzrostu cen. Całość inwestycji miałaby zostać sfinansowana z kilku źródeł takich jak emisji obligacji, dywidenda ze spółek, dofinansowania ze środków zewnętrznych, sprzedaży gruntów będących własnością miasta.

Obiekt ma spełniać warunki licencyjne w zakresie trzech dyscyplin – koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, a funkcją dominującą, byłaby funkcja sportowa, jednak dostosowany do realizacji wydarzeń społecznych, kulturalnych. Powstająca hala miałaby pomieścić 3000 widzów.

Teraz pozostaje nam czekać, co i jak zostanie przygotowane.